هیات مدیره در شرکت تعاونی | بلاگ

هیات مدیره در شرکت تعاونی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ماده 29 ق.ب.ت ، ارکان اداره شرکت های تعاونی را چنین برمی شمارد :
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- بازرس یا بازرسان

هیات مدیره در شرکت تعاونی
1- تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره : حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر است.
2– تعداد اعضاء علی البدل هیات مدیره : تا یک سوم تعداد مدیرانی که به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره انتخاب شده اند.
3- مدیران باید حتماَ از بین اعضاء شرکت انتخاب گردند ، مانند شرکت های سهامی که لازم بود مدیران از بین سهامداران انتخاب گردند.
4- مدیران با رای مخفی اعضاء تعیین می گردند.
5- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره با اکثریت نسبی آراء مجمع عمومی می باشد.
6- اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل در یک نوبت ( نه دو نوبت مجزی ) به عمل می آید و حائزین اکثرین بعد از اعضا اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند.
7- مدت مدیریت مدیران دوره های 3 ساله است.
8- انتخاب مجدد مدیران حداکثر برای دو نوبت متوالی، بلامانع است.
9- البته اگر شخصی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی گردد، می تواند برای بیش از دو نوبت متوالی نیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انتخاب گردد.
توجه داشته باشید که فقط در شرکت سهامی و شرکت تعاونی است که مدیران باید حتماَ از داخل اعضاء شرکت انتخاب گردند.

ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت نیک
ثبت شرکت | ثبت تغییرات شرکت | ثبت برند
...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت: 11:21