نحوه ثبت تاسیس شعبه شرکت خارجی در ایران

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند. نکته ی قابل توجه آن است که تنها شرکت هایی می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند که شرکت های ایرانی مجاز به انجام عمل متقابل در کشور متبوع باشند. یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شرکت یا نمایندگی های ایرانی دارای مجوز باشند، شرکت و نمایندگی های آن کشور نیز می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند.

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.
در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد. اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.
مقررات عمومی آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی چیست؟
هر فرد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تمایل به اقدام در این راستا دارد ، باید شرایط عمومی ذیل را در نظر داشته باشد :
1-ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
2- افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
3- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
4- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
5- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاران شرکت خارجی در ایران
6- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه بازاریابی
به موجب ماده 4 قانون ثبت شرکت ها ، مدارک لازم جهت ثبت شعبه به قرار ذیل است :
1- نسخه مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران
2- داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها
3- نسخه مصدق اساسنامه شرکت
4- نسخه مصدق اظهارنامه شرکت
5- وکالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن
نکته : کلیه مدارک می بایست به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد .
پس از بررسی مدارک توسط کارشناس و اخذ هزینه حق الثبت ، چنانچه در مدارک ارسالی نقص و ایرادی نباشد ، کارشناس دستور ثبت آن را صادر می کند و مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد.
درج در روزنامه رسمی آخرین مرحله ثبت شعبه ی خارجی می باشد.
در انتها خاطر نشان می شویم، ثبت شرکت کارا با سال ها تجربه و استفاده از کارشناسان کارآزموده در امر ثبت شرکت، آماده ی ارائه ی خدمات بهینه به شما متقاضیان عزیز می باشد .
سالها کار در راستای تحقق آرمانهای شما سابقه درخشانی برای ما رقم زده است.
خدمات ما در کارا ثبت:
رتبه بندی شرکت، اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های مشاور ،اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های epc،اخذ و تمدید و ارتقاء شرکت های پیمانکاری،ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،انجام امور مالیاتی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و...


نحوه ثبت تاسیس شعبه شرکت خارجی در ایران
...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 11 آذر 1396 ساعت: 12:29